• 91

  חלק מהנתונים בסיקור המשחק אינם מופיעים עקב חוסר תיעוד מלא בשנים אלו.

 • 90

  סיום המשחק

 • 50

  שער של אהרון סידי

 • 45

  מחצית

 • 10

  שער של אהרון סידי

 • 1

  המשחק יצא לדרך

 • 0

  כרטיס אדום ל‪משה ליטבק

 • 0

  כרטיס אדום ל‪מרדכי שרגר

 • 0

  כרטיס אדום ל‪צבי סטודינסקי

 • 0

  כרטיס אדום ל‪ישראל חליבנר