• 90

  סיום המשחק

 • 90

  שער של שלפנברג (פנדל)

 • 88

  שער של צבי סטודינסקי

 • 86

  שער של אברהם טוריקה

 • 85

  שער של שייע גלזר

 • 75

  שער של שמואל (פפו) ישראלי

 • 65

  שער של שמואל (פפו) ישראלי

 • 48

  שער של אברהם טוריקה

 • 47

  שער של גוזלן

 • 45

  שער של אהרון סידי

 • 45

  מחצית

 • 40

  שער של שמואל (פפו) ישראלי

 • 30

  שער של אברהם טוריקה

 • 25

  שער של אהרון סידי (פנדל)

 • 0

  המשחק יצא לדרך