• 90

    סיום המשחק

  • 45

    מחצית

  • 18

    שער של נועם שוהם

  • 0

    ‏בן לוז החליף את מאיר מליקה

  • 0

    ‏גל פיבך החליף את עמית לוי

  • 0

    ‏אליעזר ספייר החליף את גיא נחמן

  • 0

    ‏ ארביב החליף את אברבנל

  • 0

    ‏ מישיש החליף את ציבולה

  • 0

    ‏ מאיה החליף את פלטשר

  • 0

    ‏ נחום החליף את הס

  • 0

    המשחק יצא לדרך