בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל החליט לדחות את מתן החלטתו בערעור עד ליום שלישי (25.11.14) בשעה 18:00. כן החליט בית הדין כי עד למתן ההחלטה הסופית, העונשים אשר הוטלו על הקבוצה ע"י בית הדין בערכאה הקודמת יוקפאו, לרבות לעניין הפחתת הנקודות.

לקריאת ההחלטה המקורית לחצו כאן.