מועדון הכדורגל מכבי ת"א הורשע ע"י ביה"ד המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בעבירה של קריאות גזעניות וספג קנס בסך 20,000 ש"ח בפועל. בנוסף, ספג המועדון עונש על תנאי לשנה של קיום משחק רדיוס ו-50,000 ש"ח במקרה של עבירה דומה.

‏ביה"ד המשמעתי התעלם מהסדר הטיעון שהושג בין נציגי המועדון לבין תובע ההתאחדות, עובדה שהובילה את מנכ"ל המועדון להביע תרעומת על העונש. ‏"לא ניתן להעלות על הדעת" אמר ביין, "שבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל לא מכבד, מתעלם בצורה כה מופגנת וללא כל נימוקים מהסדר טיעון המושג עם ‏התביעה. בנוסף, ישנם פגמים מהותיים בהחלטה וברצוני להדגיש את העובדה שהקריאה עליה הועמד המועדון לדין הושמעה רק פעם אחת ‏ע"י עשרות בודדות של אוהדים כאשר אלפים הגיבו לכך בשריקות בוז. זוהי תוצאה של תהליך ופעולות רבות שננקטו ע"י המועדון שישקול לערער על ההחלטה לביה"ד העליון".