**התוכנית הוקלטה לפני החלטת בית המשפט המחוזי בנוגע לראיקוביץ'