שריקת הסיום בספליט ועד לטיסה לישראל, מה עבר על השחקנים