תקנון שיטת הניקוד למשחקי חוץ

תקנון נקודות אוהדים

 

 1. כללי
  1.1. מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "הקבוצה") מכריז על נוהל חדש לצבירת נקודות לאוהדים של הקבוצה (להלן: "שיטת הניקוד").
  1.2. שיטת הניקוד תיושם לגבי משחקי החוץ של הקבוצה. השיטה תאפשר לאוהדים מסורים שמלווים את הקבוצה למשחקי החוץ מקריית שמונה ועד באר שבע, לקבל עדיפות ברכישת כרטיסים למשחקי חוץ שונים – בהם הביקוש עולה על ההיצע. מטרת השיטה היא להעניק לאותם אוהדים (להלן: ביחד "המשתתפים" או "האוהדים" ולחוד "משתתף"), שמגיעים באופן קבוע למשחקי החוץ, יתרון ברכישת כרטיסים במשחקים נבחרים.
  1.3. שיטת הניקוד תחליף את שיטת ההגרלה, שבוצעה עד כה.
  1.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
  1.5. בהשתתפותו בשיטת הניקוד מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון נקודות אוהדים וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הקבוצה ו/או מי מטעמה בקשר לכך
  1.6. תוקף הנקודות שנצברו יהיה ל-3 שנים בלבד מיום צבירתם.
 1. כללי שיטת הניקוד
  2.1. שיטת הניקוד תעניק לבעלי מנוי ניקוד כפול לעומת שאר המשתתפים.
  2.2. הקבוצה בנתה טבלת ניקוד שמבוססת על אטרקטיביות ומרחק ובהתאם ביצעה חלוקה ל-3 קטגוריות:
  2.2.1. קטגוריה 1 – הפועל ת"א, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים והפועל באר שבע;
  2.2.2. קטגוריה 2 מכבי נתניה, הפועל חיפה, הפועל חדרה, מ.ס אשדוד, סקציה נס ציונה
  2.2.3. קטגוריה 3- קרית שמונה, בני סכנין, הפועל ירושלים, בני ריינה

 

ניקוד לקהל הרחב

ניקוד לבעלי מנוי קטגוריה

0.5

1

קטגוריה 1: הפועל ת"א, מכבי חיפה, בית"ר י-ם, הפועל ב"ש

1

2

קטגוריה 2:  מכבי נתניה, הפועל חיפה, הפועל חדרה, מ.ס אשדוד, סקציה נס ציונה
1.5 3

קטגוריה 3: קרית שמונה, בני סכנין, הפועל ירושלים, בני ריינה

לדוגמא: רכישה על פי השיטה למשחקים מול מכבי נתניה ומול קריית שמונה תחושב כך – 2 נקודות על רכישה למכבי נתניה ועוד 3 נקודות על רכישה למשחק מול ק"ש. כלומר בסה"כ 5 נקודות לבעל מנוי. אוהד שאינו מנוי יצבור 2.5 נקודות על משחקים אלה.
יש לכם Forever+? מספר הנקודות שצברתם במשחק ספציפי יוכפל. כך שעל פי הדוגמא הזו בעלי מנוי וחברות ב-Forever+ יצברו 10 נקודות במקרה זה.

2.3. לקבוצה תהא הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בשיטת הניקוד וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הקבוצה ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו.

2.4. שימו לב: במידה והקבוצה תקצה 800 כרטיסים למכירה לאוהדים למשחק חוץ כלשהו, 800 האוהדים המובילים בטבלת הניקוד יקבלו זכות לרכישת כרטיס. במידה ומספר האוהדים בעלי אותו הניקוד עולה על מספר הכרטיסים המוצע למכירה, תיערך הגרלה בין אותם האוהדים בפיקוחו של רואה חשבון מטעם הקבוצה. למשל: במידה וקיימים יותר מ-1500 אוהדים שצברו את אותו הניקוד תיערך ביניהם הגרלה על 800 הכרטיסים שהוקצו על ידי הקבוצה למטרה זאת.

2.5. יובהר, כאשר המשתתפים מבצעים רכישת כרטיסים באינטרנט, בטלפון או בדלפק 'לאן', עליהם לבצע את הרכישה דרך המנוי/חשבון המשתמש שלהם. זוהי אחריותם של המשתתפים לוודא כי בעת הרכישה פרטיהם מעודכנים ונכונים (מייל וטלפון נייד). במידה והרכישה לא תתבצע דרך המנוי/חשבון המשתמש ב'לאן', לא תהיה לקבוצה אפשרות לבצע בדיקה ואימות כי רכישת הכרטיס למשחק התבצעה על ידי אותו משתתף, והדבר יביא לכך שהמשתתף לא יקבל כל ניקוד עבור רכישת הכרטיס כאמור לעיל.

 1. שאלות נפוצות
  3.1. שאלה: רגע, אבל אם קניתי יותר מכרטיס אחד אקבל ניקוד גבוה יותר?
  תשובה: לא. הניקוד המקסימלי שניתן לקבל הוא עבור כרטיס אחד למנוי.3.2. שאלה: ואם אני קונה כרטיס גם לחברים שלי ולילד שלי, איך זה עובד?
  תשובה: כאשר משתתף מבצע רכישה עליו לעדכן את הנציג במספר המנוי של החבר על מנת שהרכישה תירשם גם על המנוי שלו. במידה ולא תירשם הרכישה גם על בעל המנוי שעבורו נרכש הכרטיס, בעל המנוי לא יוכל לקבל ניקוד.3.3. שאלה: אם רכשתי כרטיס בקופות האצטדיון או מהקבוצה המארחת האם אני מקבל ניקוד?
  תשובה: לא. ביום משחק תפעול הקופות מופקד בידי הקבוצה המארחת ואין באפשרותה של הקבוצה להתערב בפעילות זו ולאסוף את הנתונים כאמור. בנוסף, במידה ומשתתף רכש כרטיס דרך הקבוצה המארחת ולא דרך ההקצאה שניתנה לקבוצה (דרך משרד הכרטיסים 'לאן') לא יהיה באפשרות הקבוצה לדעת על כך ולכן המשתתף לא יקבל ניקוד כאמור.
 1. דגשים חשובים
  4.1. בעלי הזכות לרכישת כרטיס יקבלו הודעה מטעם הקבוצה על פרק הזמן שהוקצב להם לבצע את הרכישה והדרך בה תתבצע.
  4.2. במידה ומשתתף או בעל הזכות לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש על ידי הקבוצה וזאת בהתאם למועד שתיקבע הקבוצה, או, לחלופין, במידה ויימצא המשתתף כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף בעל זכות והכל בכפוף להחלטתה הבלעדית של הקבוצה.
  4.3. לבעל הזכות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבוצה ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לרכישת כרטיס, עקב אי מימוש זכותו במועד הקבוע לכך בתקנון זה או בהתאם להודעת הקבוצה כפי שתועבר למשתתפים מעת לעת.
  4.4. קבלת הזכות לרכישת כרטיס מותנית בתיאום טלפוני מראש, בכפוף להצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון או רישיון נהיגה).
  4.5. במידה והמשתתף בעל הזכות לרכישת כרטיס הינו קטין מתחת לגיל 18, יהיה עליו להמציא לקבוצה אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין לו לממש את זכותו.
  4.6. צבירת הנקודות תתאפשר עד לתום העונה הנוכחית, קרי עונת המשחקים 2022/23. לקראת עונת המשחקים הבאה, קרי 2023/24, תחליט הקבוצה האם להמשיך בצבירת הנקודות או להתחיל את הצבירה כאמור מחדש.
  4.7. בכל פרסום של מכירת כרטיסים למשחק חוץ תפורסם גם כמות הנקודות למשחק.
  4.8. הקבוצה רשאית להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי באילו משחקים להשתמש במתן זכות ראשונים לאוהדים בעלי הניקוד הגבוה ביותר.
  4.9. כמות הכרטיסים שתוקצה על ידי הקבוצה לקהל האוהדים תיקבע על ידי הקבוצה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
  4.10. שיטת הניקוד תחשב רק במכירה מוקדמת שנערכת דרך משרד הכרטיסים 'לאן' ורק מתוך ההקצאה שניתנה לאוהדי הקבוצה.
  4.11. למכבי תל אביב הזכות להכניס ניקוד למשחקים נוספים במסגרת גביע הטוטו, גביע המדינה והמפעלים האירופיים השונים. הודעה כל כך תצא עם פתיחת מכירת הכרטיסים לאותו משחק.
  4.12. למכבי תל אביב הזכות להשתמש בשיטת הנקודות גם במשחקי בית שאינם נכללים במנוי ולהעניק ניקוד בשיעור שיוחלט על ידי המועדון.
  4.13. במידה ונרכש כרטיס שלא נאסף ע"י האוהד (כלומר לא הגיע למשחק) הכסף לא יוחזר והנקודות לא ייחשבו
  4.14. לאור מקרים שהתגלו בעונה האחרונה המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל ניקוד חוץ לאוהדים שירכשו כרטיס למשחק חוץ ויציעו אותו למכירה לאחר מכן.

 

 1. פטור מאחריות
  5.1. המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבוצה ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לשיטת הניקוד, לזכות רכישת הכרטיס ו/או למימוש הזכות ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לשיטת הניקוד, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.
  5.2. המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את הקבוצה ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בשיטת הניקוד.
  5.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את הקבוצה, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב הקבוצה כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו לקבוצה עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם שיטת הניקוד.
  5.4. הקבוצה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בשיטת הניקוד ו/או תמנע האפשרות לקבלת הזכות לרכישת כרטיס.

 

 1. תנאים נוספים
  6.1. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים משיטת הניקוד, שלביה, תוכנה, מתכונתה, נהליה ותקופתה, לרבות שיטת הניקוד הכללית כאמור בתקנון זה, שיטת הניקוד עבור כל משחק, שאר כללי תקנון זה וכל פרט אחר בשיטת הניקוד, וזאת בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של הקבוצה בפייסבוק ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא הקבוצה לנכון.
  6.2. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בשיטת הניקוד, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת זכות לרכישת כרטיס למי ממשתתפי שיטת הניקוד, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם קיבל את זכותו לא כתוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
  6.3. הקבוצה רשאית לבטל את שיטת הניקוד מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
  6.4. הקבוצה רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.
  6.5. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.