מועדון הכדורגל מכבי תל אביב יוצא בקריאה לאוהדי הקבוצה לוודא כי המחאה כנגד החלטת ביה"ד המשמעתי שפורסמה ביום חמישי האחרון לא מהווה הפרה של החוק במדינה, עבירה על תקנות ההתאחדות או נוגדות את רוח הספורט. אנו מגנים כל מהלך שיש בו פגיעה במועדון ואשר לא עומדים בד בבד עם ערכיו. אנו נפעל ונשקיע את כל המאמצים שביכולתנו לערער על ההחלטה בדרך המקובלת ואנו בטוחים כי הצדק אכן ייעשה".