בית הדין העליון של ההתאחדות הפחית את עונשה של הקבוצה לשני משחקי רדיוס. הקנס נשאר בעינו

להחלטת בית הדין של ההתאחדות לכדורגל לגבי עירעורה של מכבי תל אביב- לחצו כאן