מרטין ביין מגיב על ההחלטה להעמיד את המועדון לדין על רקע קריאות גזעניות

בתגובה להחלטת תובע ההתאחדות להעמיד את מכבי תל אביב לדין משמעתי בעבירה של קריאות גזעניות והתנהגות בלתי הולמת, אמר מנכ"ל המועדון מרטין ביין: "עברנו כברת דרך ארוכה כמועדון ועבודה רבה נעשתה בעבר כשידוע לכל כי הבעלים של המועדון התחייב לנקוט ביד קשה ומדיניות של אפס סובלנות כלפי התנהגות גזענית מכל סוג שהיא במכבי ת"א. מספר צעדים כבר ננקטו והם מיושמים במשחקי הבית והחוץ של הקבוצה כגון הגדלת כמות הסדרנים, שימוש במצלמות במעגל סגור ואף גורמי אבטחה של המועדון והמשטרה המצויידים במצלמות ומתעדים את הקהל במהלך משחקים".

"למועדון עמדה ברורה בנוגע להתנהגות אותה אנו מגדירים כבלתי הולמת ולדרך הפעולה הבלתי מתפשרת בה ננקוט כשנידרש לכך. מספק לראות שהצעדים בהם נקטנו התקבלו בחום ע"י הרוב המכריע של האוהדים שלנו וכתוצאה מכך אנו עדים לתהליך של 'שיטור עצמי' בקרב הקהל, במסגרתו הם מביעים את שאט הנפש שלהם מההתנהגות של מיעוט קטן הממשיך לבצע עבירות. עובדה זו קיבלה ביטוי פעם נוספת במשחק הליגה האחרון, בו רוב האוהדים שרקו בוז לשירה הגזענית וניסו לבטל את המיעוט העברייני".

"המועדון קיבל פניות רבות בטלפון ובמייל מבעלי מנויים המעוניינים להצביע על האשמים ולסייע למועדון ביישום מדיניות היד הקשה וזיהוי האנשים האחראים. אנו נמשיך להעביר את כל המידע שייאסף לגורמי האבטחה של המועדון ורשויות החוק. מועדון הכדורגל מכבי ת"א, יחד עם קהל האוהדים, ימשיך לפעול בנחישות על מנת לעודד 'שיטור עצמי' כשברצוננו לנצל הזדמנות זו ולהודות לרוב המכריע של האוהדים על היוזמה והעזרה במאבק זה".

"אנו מאמינים שהתחלנו לשנות את המצב ולכן אנו מופתעים ומאוכזבים מעצם החלטת תובע ההתאחדות להעמיד אותנו לדין. זאת בזמן שכולם מודעים לקשיים איתם אנו מתמודדים ולמאמצים הננקטים על ידי המועדון ושיתוף הפעולה עם האוהדים במלחמה בתופעה זו".