המשחק האחרון

נובמבר 1967

ינואר 1967

נובמבר 1966