המשחק האחרון

אוקטובר 1967

נובמבר 1966

אוקטובר 1966