קרן מועדון הכדורגל מכבי ת"א הוקמה בשנת 2016 ותורמת לקהילה עם מגוון פעילויות, וביניהן: חוגי כדורגל לילדים, עידוד וקידום מדע וטכנולוגיה עבור נוער בפריפריה, קבוצת "מכבי שווים" עבור ספורטאים עם צרכים מיוחדים, הגשמת חלומות לילדים חולים ועוד. על מנת להמשיך ולהעצים את היקף הפעילויות ניתן לתרום לקרן בדרכים הבאות: העברה בנקאית או באמצעות שליחת צ'ק. כל ההכנסות מתרומותיכם יועברו במלואן לטובת פעילות קרן המועדון.

העברה בנקאית

בנק מזרחי טפחות (בנק 20), סניף 436, חשבון 191493, חשבון ע"ש קרן מועדון הכדורגל מכבי ת"א

שליחת צ'ק

לפקודת קרן מועדון הכדורגל מכבי ת"א, ניתן לשלוח את הצ'ק למשרדי הקרן ברחוב שארית ישראל 37 ת"א, מיקוד 6816522

לשאלות נוספות ניתן לפנות לחלי, קרן מועדון הכדורגל מכבי תל אביב  Heli@mtafc.com