קרן מועדון הכדורגל מכבי ת"א הוקמה בשנת 2016 ותורמת לקהילה עם מגוון פעילויות, וביניהן: פעילויות עם נוער בסיכון, חיילים בודדים ובעלי צרכים מיוחדים. על מנת להמשיך ולהעצים את היקף הפעילויות ניתן לתרום לקרן בדרכים הבאות: העברה בנקאית או באמצעות שליחת צ'ק. כל ההכנסות מתרומותיכם יועברו במלואן לטובת פעילות קרן המועדון. התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

העברה בנקאית

בנק מזרחי טפחות (בנק 20), סניף 436, חשבון 191493, חשבון ע"ש קרן מועדון הכדורגל מכבי ת"א

שליחת צ'ק

לפקודת קרן מועדון הכדורגל מכבי ת"א, ניתן לשלוח את הצ'ק למשרדי הקרן ברחוב שארית ישראל 37 ת"א, מיקוד 6816522

לשאלות נוספות ניתן לפנות ליובל שחם, מנהל קרן מועדון הכדורגל מכבי תל אביב – Yshaham@mtafc.com