בהתאם לתיקון החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים, החל מהעונה יוגבל העישון במשחקי הקבוצה באצטדיון

החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, אוסר עישון במקומות ציבוריים כגון מקומות בילוי, מסחר והסעדה, כלי תחבורה ציבורית, מעליות, מוסדות רפואיים, מוסדות חינוך ומשרדי ממשלה. לאחרונה התקבל תיקון מס' 4 לחוק והוראות החוק הורחבו אף לאצטדיוני ספורט, ולפיהם נקבע כי העישון באצטדיון ספורט אסור למעט במקומות שהוקצו לעישון בידי הנהלת האצטדיון (אם הוקצו).
קביעת אצטדיונים כמקום ציבורי שהעישון בו אסור, מחילה במקומות האלה איסור על המעשנים בהם, שהעונש בצדו כיום הוא קנס.
אנו מצפים לשיתוף פעולה מצד כלל האוהדים על מנת להבטיח חווית צפייה מהנה לכל קהל האוהדים ובאי האצטדיון.