מאמן השוערים הראשי והיועץ החינוכי של מחלקת הנוער, חן עבדו בטור אישי ומקצועי על אחד הדברים החשובים ביותר בחייו של שוער כדורגל

"במהלך  השנים האחרונות, תהליכי קבלת החלטות של ספורטאים הם אחד מנושאי המחקר המרתקים את חוקרי הפסיכולוגיה של הספורט והמאמץ הגופני, המתעניינים, בעיקר, בהיבטים הקוגניטיביים (חשיבתיים) של העיסוק בספורט. תהליכים חשיבתיים כמו עיבוד מידע, קשב, זיכרון, תפיסה מרחבית, ציפייה(Anticipation)  וקבלת החלטות, נחקרים בקרב ספורטאים מתחילים ומיומנים במגוון של ענפי ספורט, אך בעיקר במשחקי כדור.

כדי להגיע לביצועים איכותיים נדרש הספורטאי הפעיל לא רק את כישוריו המוטוריים אלא גם יישום תהליכים חשיבתיים. במימוש של תהליכים קוגניטיביים אלו בספורט, ספורטאים מיומנים צופים את המתרחש בסביבת הביצוע מהר יותר ומדויק יותר בהשוואה לעמיתיהם המתחילים ומכאן שתהליכי קבלת ההחלטות שלהם לא רק מהירים יותר אלא גם מדויקים יותר. אחד התפקידים "החשיבתיים" המעניינים במשחקי הכדור בכלל ובמשחק הכדורגל בפרט, הוא תפקיד השוער, הדורש יכולת ציפייה, חיזוי, המתרחש מבעוד מועד וקבלת החלטות מהירה ומדויקת. יכולת השוער לצפות את המתרחש היא חיונית במקרים אלו שכן שוער המאחר להגיב למתרחש יתקשה לעצור את הכדור הנבעט לשערו או לכיוון רחבת השוער.

לתוקף יש שיקול דעת בקבלת החלטותיו, לכן, השוער מתקשה לחזות את המתרחש. יתרה מזאת, ייתכן ובסיטואציה מסוימת התוקף קיבל החלטה מסוימת ובסיטואציה אחרת, תחת תנאים דומים, קיבל החלטה אחרת לגמרי. מרבית הפעולות הננקטות על ידי השחקנים במשחקי הכדור מתרחשות בסיטואציות משתנות, המקשות על חיזוי התרחשותן, בעיקר לשוער הכדורגל. בתפקיד השוער נדרשת יכולת לקבל החלטות מהר ותחת לחץ, והחלטות אלו תלויות בהמון גורמים ויכולות להכריע גורל משחק. על כן, חשוב לנסות להבין את המניעים והסיבות אשר מובילים את השוער לקבל את ההחלטה שקיבל. נדרשות ממנו יכולות אתלטיות ומחשבתיות רבות ומגוונות. נדרש ממנו לקבל החלטות בשבריר שנייה תוך ניתוח מרחבי של גורמים רבים. כיום, תפקידי השוער התרחבו ונדרשות ממנו יכולות טכניות כגון: עצירה, מסירה וכדרור ברגלו, יציאה לעבר כדורי גובה וכדורי עומק אשר בעבר לא נדרשו ממנו. בחלק גדול מן המקרים, השוער הוא זה אשר מתחיל את התקפת קבוצתו. מטלות רבות אלו דורשות מהשוער ליצור אינטראקציה ותיאום ברמה גבוהה מאוד בינו ובין חוליית ההגנה שמשחקת לפניו.

כאשר השוער ממוקם בסמוך לשערו וכדור נבעט אליו הדבר דיי ברור שעל השוער לבלום את הכדור. זוהי קבלת החלטה פשוטה. קבלת החלטה מורכבת באה לידי ביטוי כאשר על השוער לצאת משערו ולרוץ לעבר כדור, כאשר הוא מתרחק משערו. בדרך כלל הדבר קורה כאשר הכדור מוגבה מהצד (הרמה=כדור גובה) או נמסר מכיוון מחצית המגרש לכיוון רחבת השוער (כדור עומק). אז השוער צריך לקבל החלטה מורכבת יותר, הדורשת עיבוד נתונים רבים בזמן קצר ותיזמון מדויק, האם לצאת לכיוון הכדור או להישאר?  האם לתפוס או להדוף? האם לבעוט את הכדור חזק ורחוק או לעצור או למסור אותו? כל זאת תוך התחשבות בגורמים נוספים כגון: מהירות הכדור, כיוון הכדור, מיקום שחקני היריב ושפת גופם,  מיקום שחקני ההגנה וכו' ,וכל זאת בזמן הקצר ביותר עם כל החלץ הקיים במשחק מסביב .

ראוי לציין כי החלטות אלו אמורות להתקבל בתוך שברירי שניות. לזמן התגובה וליכולת הציפייה של השוער למהלכי היריב משקל מכריע בקבלת ההחלטה הנכונה. נמצא כי לשוערים מנוסים/מאומנים יש יכולת ציפייה לעתיד להתרחש בצורה טובה יותר משוערים חסרי ניסיון. כמו כן זמן התגובה שלהם ומיקומם ביחס לכדור מהיר וטוב יותר. לשוערים המנוסים/מאומנים, למעשה, יש כישורי תפיסה טובים יותר משוערים חסרי ניסיון. כישורי התפיסה מוגדרים כיכולת ויעילות להשתמש ברמזים מתנועות היריב ומהסיטואציה הנתונה בכללותה, על מנת לחזות בפעולה העתידה לבוא וכך לקבל החלטה בצורה יעילה יותר. שוער מנוסה יעמוד במיקום אשר יגדיל סיכוייו להגיע לכדור, תוך התחשבות בסיטואציה הנוכחית, וכך יגדיל סיכוייו להצליח בפעולתו.

ממחקרים שנעשו לאחרונה, נמצא כי למרות שזמן התגובה הבסיסי אינו שונה באופן משמעותי בין מתחילים למנוסים, השוערים המתחילים מגיבים לאחר 479 אלפיות השנייה בממוצע, לעומת השוערים המנוסים/מאומנים שמגיבים לאחר 230 אלפיות השנייה. שוערים מנוסים/מאומנים הם בעלי יכולת איסוף מידע רב יותר בעת צפייה ביריב לקראת פעולתו מאשר שוערים מתחילים. יכולת זו גורמת להם לבצע את התנועות הדרושות לעצירת הכדור בצורה יעילה ומהירה יותר. מאמני שוערים אשר באימונים התבססו על היבטים הקשורים למהלך המשחק ודימו באימונים סיטואציות מהמשחק עם דרישות מחשבתיות ופיזיות הלקוחות מהמשחק שיפרו את הישגי שועריהם בתחום קבלת ההחלטות.

 לסיכום, תחום קבלת ההחלטות בספורט תחרותי בכלל ובתפקיד שוער הכדורגל בפרט, הינו מרתק ומעניין. קבלת החלטה שגויה או מאוחרת עלולה לעלות לקבוצה שלמה במפח נפש ובהפסד. ניתוח של קבלת החלטות וניסיון להבין מה מסתתר מאחוריהן, יכול לתרום לתפקודו של השוער ולעמידתו בלחצים, וכן יכול לעזור למאמני השוערים בעבודתם למען שיפור הנושא אצל השוער".

 

חן עבדו,

מאמן שוערים .