במשחקים האחרונים אנו עדים לתופעה של זריקת חפצים למגרש. ברצוננו לשוב ולהדגיש כי זריקת חפץ מכל סוג שהוא (לרבות כוסuת שתיה, ניירות, מצתים ועוד) אסורה בהחלט וגורמת למועדון לנזקים כבדים.

היום הורחקו שני אוהדים אשר נתפסו זורקים חפצים לכר הדשא במשחק הבית נגד קרית שמונה לאחר שנתפסו בעזרת מצלמות האבטחה של האצטדיון ובעזרת איתורם בזמן אמת. המועדון רואה התנהגות זו בחומרה רבה וכך יעשה לכל אוהד שייתפס זורק חפץ לעבר כר הדשא.

אנו מבקשים מאוהדי הקבוצה לגלות אחריות ולחדול מלפגוע במועדון ובקהל האוהדים כולו.